Home
Platform Duurzaamheid
Duurzame energiewinning PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 01 maart 2010 21:38

Nederland gebruikt dagelijks veel energie. In kantoren, industrieën, logistiek en huishoudens is alles afhankelijk van energie. De energie die verbruikt wordt moet worden opgewekt. Dit proces kan op allerlei manieren vorm gegeven worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van duurzame en niet-duurzame methoden:

 

Duurzame energiebronen:

 

 • Biomassa
 • Omgevingsenergie (aardwarmte)
 • Waterkracht
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • (Kernenergie)*

 

 

Niet-duurzame energiebronen:

 

 • Verbranding van afval
 • Verbranding van olie
 • Verbranding van gas
 • Verbranding van steenkool
 • Verbranding van bruinkool
 • Verbranding van turf

 

*Over kernenergie wordt verschillend gedacht. Enerzijds is het schone energie zonder CO2 uitstoot. Anderzijds ontstaat bij kernenergie ook kernafval. Voor kernafval is nog geen goede oplossing gevonden.

 

In de onderstaande grafiek wordt de verhouding van de productie van duurzame en niet-duurzame energie afgebeeld. Duidelijk zichtbaar is de productie van duurzame energie door de jaren heen toeneemt.

 

Verhouding duurzame energie tov totaal

 

In het onderstaande diagram wordt de verhouding tussen de verschillende duurzame energiebronnen weergegeven.

 

 

 

 

Laatst aangepast op maandag, 01 maart 2010 22:03
 
PDF Afdrukken E-mail

Wat is duurzaamheid?

People, Profit en Planet

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.
 • People (mensen)
 • Profit (winst)
 • Planet (aarde)
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

Definitie

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.
 
Website in ontwikkeling PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 12 februari 2010 00:00

Momenteel wordt er hard gewerkt aan deze pagina. Binnenkort worden hier artikelen verwacht.

Laatst aangepast op vrijdag, 12 februari 2010 17:50
 

Enquêtes

Duurzaamheid,
 

Wie is online

We hebben 3 gasten online